Ngôn ngữ Khóa học

Phổ biến nhất
Xu hướng

Tất cả các khóa học Ngôn ngữ

Chúng tôi thấy 1 khóa học có sẵn cho bạn
Xem
Miễn phí

Khóa học “HACK ĐIỂM THI TIẾNG ANH 9 LÊN 10 – PHẦN 1”

42 Bài học
6.7 giờ
Người bắt đầu

– Bạn đã học và làm hàng trăm, hàng ngàn bài ngữ …

Những gì bạn sẽ học
Chỉ những kiến thức quan trọng nhất trong các chủ điểm ngữ pháp Chắc-Chắn-Thi, không lan man lí thuyết!
Phân biệt được những cặp/ nhóm Từ Vựng Luôn-Nhầm-Lẫn, thường bị gài bẫy vào đề thi.
Nhận thức được các Tư Duy Sai Lầm, và sửa chữa triệt để.
Mẹo/ Tips nhớ nhanh những chỗ, dù học xong, đã hiểu nhưng sẽ vẫn bị nhầm trong tương lai!