KHOÁ HỌC “EXCEL VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN MICROSOFT EXCEL 2013 NÂNG CAO”

Cập nhật cuối cùng Tháng Bảy 31, 2021
0 đã được đăng ký

Nội dung khóa học

22 Bài học2giờ 13phút 41giây

PHẦN 1: EXCEL VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 1: Giới thiệu00:04:42

PHẦN 2: CÁC THỦ THUẬT NÂNG CAO TRONG EXCEL

PHẦN 3: CÁC KIỂU ĐỊNH DẠNG VÀ RÀNG BUỘC DỮ LIỆU

PHẦN 4: HÀM NÂNG CAO

PHẦN 5: SẮP XẾP DỮ LIỆU VÀ THỐNG KÊ

PHẦN 6: ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀO EXCEL

Viết nhận xét