KHOÁ HỌC “MICROSOFT WORD 2013 CHO NGƯỜI ĐI LÀM”

Cập nhật cuối cùng Tháng Bảy 31, 2021
1 đã được đăng ký

Nội dung khóa học

44 Bài học3giờ 29phút 43giây

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFTWORD – SOẠN THẢO ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

Bài 1: Các thao tác soạn thảo00:03:46
Bài 2: Các chế độ hiển thị00:02:42
Bài 3: Định dạng chữ00:03:28
Bài 4: Định dạng đoạn văn bản00:06:42

PHẦN 2: BẢNG BIỂU (TABLE)

PHẦN 3: ĐỒ HỌA VÀ CÁC PHẦN MỀM KHÁC

PHẦN 3: VẼ BIỂU ĐỒ (CHART) – LƯU ĐỒ (SMARTART)

PHẦN 5: CÔNG CỤ TẠO FORM MẪU TIỆN DỤNG

PHẦN 6: STYLE ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN NÂNG CAO

PHẦN 7: ĐỊNH DẠNG TRANG TRÍ VĂN BẢN

PHẦN 8: MAIL MERGE TRỘN TÀI LIỆU

PHẦN 9: CÁC TÙY CHỌN VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN TIỆN DỤNG

PHẦN 10: IN ẤN

Viết nhận xét